Mechanizm wagowy ciągle sprawny.Mechanizm wagowy ciągle sprawny.