Zaproszono nas na krótką prezentację naszej działalności przed gośćmi MuzeumZaproszono nas na krótką prezentację naszej działalności przed gośćmi Muzeum