Szczególne zainteresowanie przejawiali najm³odsiSzczególne zainteresowanie przejawiali najm³odsi