Wiadukt nad CMK raz jeszcze.Wiadukt nad CMK raz jeszcze.